Modli se za HledamBoha.cz

Podporuj projekt HledamBoha.cz pravidelně svými modlitbami!  Uvědomujeme si, jak moc naše služba závisí na Boží milosti a proto chceme společně pravidelně prosit Boha o to, aby se mu mohlo co nejvíce lidí přiblížit skrze to, co v HledamBoha.cz děláme.  Proto jsme připravili webovou aplikaci „Modlitební řetěz„. Funguje to jednoduše. Stačí rozkliknout odkaz níže a zapsat se […]

Read more