Hledá se PPC „padawan“

Je krásné vědět, že každého člověka Bůh povolal pro věčný život, tvorbu Božího království a života v pravdě. Máme ohromný dar, že můžeme být Božími dětmi. A tento dar nese obrovskou odpovědnost. Kazit skutky Nepřítele a bojovat pro rozšíření Božího království láskou, kterou nám v novém přikázání Ježíš dokonce přikázal: „Milujte, jako jsem Já miloval vás.“. Vše, co máme, nám bylo od Boha dáno k tomu, abychom o to pečovali a rozmnožili všechny zdroje, duchovní dary a talenty, kterými nás obdařil.

Hledám “padawana”, který následuje Ježíše a jeho slova:

Přijmete ale moc Ducha svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na konec světa. Skutky 1:8 (B21)

Ježíš to tehdy řekl a platí to i dnes. Neřekl, abychom si to nechali pro sebe. Řekl, až na konec světa – tedy všude, kde to jde a do skonání světa, jak jej známe. My svědčíme na internetu. Ježíš to tehdy neřekl, protože by mu lidé nerozuměli. Ale internet je taky místo, kde máme být svědky, a to z kontextu jasně vychází najevo.

Nyní k sobě hledám do týmu nováčka (na pohlaví nezáleží), „padawana“ pro PPC (Pay Per Click) reklamu a online strategii, kterého naučím vše, co jsem se naučil za posledních 7 let v tomto odvětví. Bude se mnou a širším týmem HledamBoha spolupracovat na přibližování lidí na jejich cestě životem blíže k Bohu skrze internetové kanály (weby, články, inzeráty, FB, Youtube atd). Konkrétně budeme pracovat s Google Adwords a Sklikem. Není k tomu potřeba žádná IT dovednost, vše se lze naučit. A mimochodem je to skvělá praxe v marketingu.

 

Co je vlastně HledamBoha.cz?

Tento projekt vznikl ve Francii. Jedná se o celosvětový systém Jesus.net, který pracuje v státech po celém světě. Jak funguje? Podívej se! Zde můžeš vidět v reálném čase po celém světě, kdo se právě online rozhodl následovat Ježíše.
My zde v ČR v HledamBoha.cz děláme kurzy, které lidem umožňují poznat blíže Ježíše, pochopit tu dobrou zprávu, kterou v Něm máme, a to vše pomocí internetu. Dále píšeme články, tvoříme online kurzy, příspěvky na Facebook, Instagram, videa na Youtube a máme celý systém aktivit, jak pracujeme. Hlavní aktivitou, ke které lidi zveme, je komunikace s našimi e-kouči, což jsou přátelé, se kterými se lidé venku, kteří nevěří v Krista, mohou online bavit, sdílet se a případně si nechat radit.

Máš teď skvělou příležitost se přičinit k získání mnoha životů pro věčnost. Pokud Tě tedy tato nabídka zaujala, neváhej a rovnou se mi ozvi na: david@hledamboha.cz

Těším se.

Ježíš říká: “Já jsem ta vinná réva, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic.” Jan 15:5 (CSP)

Bůh Tě miluje a zároveň chce, abys pracoval/a s tím, co Ti dal. Buď u nás v HledamBoha, určitě ve Tvé místní církvi, samozřejmě v práci a i ve škole, pokud studuješ. Všude, kde jsi a máš na to kapacitu. Kde to bude, to je už na Tobě. Nicméně Tě zvu k cestě v HledamBoha. Díky, že to zvážíš a ozveš se.

Síla s Tebou!

Leave a comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *