Anna

Má cesta k Bohu byla trnitá, plná pádů do temných roklí. Po dětství plném traumat přišla bouřlivá puberta, drogy, promiskuita, interrupce a nakonec i rozvod .
A pak se mi dal poznat on! Ježíš, přišel, aby mě zvedl ze země, když už jsem neměla sílu se nadechnout. Plakal nad mojí lidskou bídou, plakal, když viděl, jak hluboko jsem padla. Plakal se mnou, když jsem to nejvíc potřebovala.
Našla jsem na internetu webové stránky HledamBoha.cz, vyplnila dotazník a začala si dopisovat s vaší e-koučkou. Bylo to tak milé a povzbuzující. Mohla jsem se jí na cokoli zeptat, probrat verše z Bible, které jsem potřebovala objasnit a svěřit se jí s jakoukoli svojí potřebou. Netrvalo dlouho a poslala mi kontakt na pastora nedalekého sboru.
Od té doby se scházíme na pravidelných modlitebních skupinách a já mám pocit, že můj život získal plnost. Už není žádná prázdná díra, nesplněná potřeba. Vše, co kde může chybět, vyplní Bůh. A je-li to potřeba, použije k tomu ruce a nohy mých nových přátel, bratrů a sester křesťanů. Ano, i skrze internetovou stránku, může proudit Boží milost a požehnání.