Pomoz nám naplnit náš sen, aby každý člověk v České republice měl možnost najít, poznat a sdílet dobrou zprávu o Ježíši.

Daruj pravidelně a staň se součástí projektu HledamBoha.cz.

Číslo účtu: 2201150207/2010

Variabilní symboly:

1000 – obecné potřeby HledamBoha.cz 

1100 – podpora koordinátorky e-koučů Adély Šolcové

1200 – podpora ředitele Jana Heřmanského

2000 – projekt MyStory

 3000 – platforma Codex

4000 – Nepornu.cz

PŘISPĚJ ONLINE

Konkrétní potřeby pro rok 2017:

Pravidelný dar 500 Kč měsíčně nám umožní navázat kontakt se 150 novými lidmi.

Za 800 Kč měsíčně na režijní náklady natočíme 4 nové příběhy, které nám pomůžou sdílet efektivně evangelium.

Za 5000 Kč ročně můžeme distribuovat 1000 ks Nových zákonů zdarma lidem, kteří ještě nemají Bibli.

Jsme odhodláni využít všechny získané finanční prostředky pro naplnění naší vize co nejefektivněji.

ZŮSTAŇ S NÁMI VE SPOJENÍ

P.S. Nezapomeň nám prosím k příspěvku také napsat alespoň e-mailovou adresu, abychom Ti mohli poděkovat a vystavit potvrzení o darech!

Nejpodobnější Bohu jsme ve chvíli, kdy dáváme.”

Dixie Fraley

Máš otázku ohledně finanční podpory? Napiš nám!